Sådan forholder jeg mig til dine persondata: 

  • Jeg opstarter ved din 1. behandling en journal til brug for min behandling af dig i klinikken og dit forløb hos mig.
  • Det er kun mig, der ser oplysningerne og jeg har naturligvis tavshedspligt.
  • Jeg opbevarer følgende kontaktinfo. om dig: Dit navn, adresse, mail, mobil samt fødselsdag/år.  Hvis du ønsker at jeg deler info. med Sygeforskringen "danmark" eller forsikringer gemmer jeg hele dit cpr.nr. Desuden gemmer jeg notater undervejs i behandlingsforløbet så du er sikret en så målrettet behandling som muligt.  
  • Journaler opbevares efter endt behandling i et aflåst skab og kontaktinfo. opbevares i et lukket online system hos Terapeutbooking, CVR: 35642536
  • Jeg kommunikerer med dig via SSL krypteret mailsystem.
  • Hvis du ikke har været hos mig i 5 år, slettes de indsamlede informationer.
  • Jeg har bookingsystem via Terapeutbooking hvorfor jeg har en databeskyttelsesaftale med dem.
  • Du har ret til indsigt i de indsamlede data og har ret til at bede om sletning og kan trække dit samtykke tilbage.
  • Hvis du booker tid online første gang, vil du blive bedt om at godkende ovenstående digitalt. Hvis du har ringet og booket tid, vil du til 1. behandling blive bedt om at underskrive ovenstående samtykkeerklæring, som efterfølgende låses inde.